Gurumuda.Net

Menu

Hukum Kekekalan Momentum Sudut – Contoh Soal Ujian Nasional (UN)

1. Sebuah piringan berbentuk silinder pejal homogen mula-mula berputar pada porosnya dengan kelajuan sudut 4 rad s–1. Massa dan jari-jari piringan 1 kg dan 0,5 m. Jika di atas piringan diletakkan cincin yang mempunyai massa dan jari-jari 0,2 kg dan 0,1 m dan pusat cincin tepat di atas pusat piringan silinder pejal, maka piringan silinder pejal dan cincin akan berputar bersama-sama dengan kelajuan sudut …
A. 1 rad/s
B. 2 rad/s
C. 3 rad/s
D. 4 rad/s
E. 5 rad/s

Pembahasan :

Momen Inersia silinder pejal : I = ½ m r2 = ½ (1 kg)(0,5 m)2 = (0,5)(0,25) = 0,125 kg m2
Momen Inersia cincin : I = m r2 = (0,2 kg)(0,1 m)2 = (0,2)(0,01) = 0,002 kg m2

Momentum Sudut awal (L1) = Momentum Sudut Akhir (L2)

I1 ω1 = I2 ω2

(0,125 kg m2)(4 rad/s) = (0,125 kg m2 + 0,002 kg m2)(ω2)

(0,5) = (0,127)(ω2)

ω= 0,5 : 0,127

ω= 4 rad/s

Jawaban yang benar adalah D.