Gerak melingkar dan roda-roda berhubungan – contoh soal UN

Pelajari materi gerak melingkar dan gerak melingkar beraturan agar lebih memahami pembahasan soal ini.

1. Roda berjari-jari 10 cm berputar secara beraturan sehingga menempuh 180 putaran tiap menit. Kecepatan linear suatu titik di tepi roda adalah…
Gerak melingkar dan roda berhubungan 0Pembahasan
Diketahui :
Gerak melingkar dan roda berhubungan 1Ditanya :
Kecepatan linear (v) ?
Jawab :
Titik di tepi roda berjarak 0,1 meter dari pusat roda.
Gerak melingkar dan roda berhubungan 2Jawaban yang benar adalah A.

2. Sebuah benda bergerak dengan kelajuan konstan v melalui lintasan yang berbentuk lingkaran berjari-jari R dengan percepatan sentripetal (as). Agar percepatan sentripetal menjadi tiga kali dari semula maka…..
A. v dijadikan 4 kali dan R dijadikan 2 kali semula
B. v dijadikan 2 kali dan R dijadikan 4 kali semula
C. v dijadikan 3 kali dan R dijadikan 3 kali semula
D. v tetap dan R dijadikan 2 kali semula
E. v dijadikan 2 kali semula dan R tetap
Pembahasan

Anda perlu masuk untuk melihat isi sepenuhnya. Silahkan . Bukan Member? Bergabung

error: