Contoh soal hukum Gay-Lussac (isokhorik/volume konstan)

1. Sejumlah gas pada mulanya mempunyai tekanan P dan suhu T. Jika gas tersebut mengalami proses isokhorik sehingga tekanannya menjadi 4 kali tekanan semula maka suhu gas berubah menjadi…

Pembahasan
Diketahui :
Tekanan awal (P1) = P
Tekanan akhir (P2) = 4P
Suhu awal (T1) = T
Ditanya : suhu akhir (T2)
Jawab :
Hukum

Gay-Lussac (proses isokhorik atau volume konstan)
:
Contoh-soal-hukum-Gay-Lussac-isokhorik-volume-konstan-1Suhu gas berubah menjadi 4 kali suhu awal.

2. Gas berada di dalam bejana tertutup pada mulanya bersuhu 27°C. Agar tekanannya menjadi 2 kali semula, maka suhu ruangan tersebut adalah…

Pembahasan
Diketahui :
Tekanan awal (P1) = P
Tekanan akhir (P2) = 2P
Suhu awal (T1) = 27oC + 273 = 300 K
Ditanya : suhu akhir (T2)
Jawab :
Contoh-soal-hukum-Gay-Lussac-isokhorik-volume-konstan-2Suhu ruangan adalah 327oC.

3. Ban sepeda motor mempunyai tekanan ukur 2 atm pada suhu 27o

C. Setelah sepeda motor dikendarai, suhu di dalam ban berubah menjadi 47o
C. Jika pemuaian diabaikan maka tekanan udara di dalam ban berubah menjadi…
Pembahasan
Ubah tekanan ukur menjadi tekanan mutlak. Tekanan mutlak = tekanan ukur + tekanan atmosfir
Diketahui :
Tekanan atmosfir = 1 atm = 1 x 105 Pascal
Tekanan ukur awal = 2 atm = 2 x 105 Pascal
Tekanan mutlak awal (P1) = 1 atm + 2 atm = 3 atm = 3 x 105
Pascal
Suhu awal (T1) = 27oC + 273 = 300 K
Suhu akhirl (T1) = 47oC + 273 = 320 K
Ditanya : Tekanan ukur akhir
Jawab :
Contoh-soal-hukum-Gay-Lussac-isokhorik-volume-konstan-3Tekanan ukur akhir = tekanan mutlak akhir – tekanan atmosfir
Tekanan ukur akhir = 3,2 atm – 1 atm
Tekanan ukur akhir = 2,2 atm

[wpdm_package id=’4374′]

(Jumlah halaman : 10)

Materi Pembahasan Soal :

  1. Contoh soal hukum Boyle (isotermal/suhu konstan)
  2. Contoh soal hukum Charles (isobarik/tekanan konstan)
  3. Contoh soal hukum Gay-Lussac (isokhorik/volume konstan)
  4. Contoh soal hukum gas ideal
  5. Contoh soal teori kinetik gas