Gurumuda.Net

Menu

Massa jenis, tenggelam, melayang, terapung – Soal dan jawaban UN Fisika SMP/MTs

1. Soal UN IPA SMP 2012/2013 SP 29 No.2
Perhatikan tabel beberapa zat padat di bawah ini!
Massa jenis, tenggelam, melayang, terapung – Soal dan jawaban UN 2013 - 1Empat benda yang terdapat pada tabel di atas diletakkan di dalam bejana yang berisi air (massa jenis air = 1,0 g/cm3). Gambar yang tepat menunjukkan kedudukan benda-benda di air adalah…
Massa jenis, tenggelam, melayang, terapung – Soal dan jawaban UN 2013 - 2

Massa jenis, tenggelam, melayang, terapung – Soal dan jawaban UN 2013 - 3Pembahasan
Jika massa jenis benda >  massa jenis air maka benda tenggelam.
Jika massa jenis benda = massa jenis air maka benda melayang
Jika massa jenis benda < massa jenis air maka benda terapung.
Benda 3 dan benda 4 mempunyai massa jenis lebih besar daripada massa jenis air sehingga tenggelam. Benda 1 dan benda 2 mempunyai massa jenis lebih kecil dari massa jenis air sehingga terapung.
Jawaban yang benar adalah D.

2. Soal UN IPA SMP 2012/2013 SP 40 No.2
Perhatikan tabel massa jenis beberapa zat yang wujudnya berbeda berikut ini!

Massa jenis, tenggelam, melayang, terapung – Soal dan jawaban UN 2013 - 4

Berdasarkan data tersebut, jika keempat zat dimasukkan ke dalam bejana, maka gambar yang benar adalah…

Massa jenis, tenggelam, melayang, terapung – Soal dan jawaban UN 2013 - 5

Massa jenis, tenggelam, melayang, terapung – Soal dan jawaban UN 2013 - 6Pembahasan
Massa jenis benda 1 (cair) lebih besar daripada massa jenis benda 2 (cair) sehingga benda 1 posisinya di bawah dan benda 2 posisinya di atas. Sebagai contoh, air mempunyai massa jenis lebih besar daripada minyak. Jika minyak dituang ke dalam wadah berisi air maka minyak terapung di atas permukaan air.
Massa jenis benda 3 (padat) lebih kecil daripada massa jenis benda 1 (cair) dan lebih besar daripada massa jenis benda 2 (cair) karenanya benda 3 tenggelam di dalam benda 2 dan terapung di dalam benda 1. Massa jenis benda 4 (padat) lebih besar daripada massa jenis benda 1 dan massa jenis benda 2 sehingga benda 2 tenggelam di dalam benda 1 dan 2.
Jawaban yang benar adalah A.

3. Soal UN IPA SMP 2012/2013 SP 50 No.2
Perhatikan tabel beberapa zat berikut!

Massa jenis, tenggelam, melayang, terapung – Soal dan jawaban UN 2013 - 7

Posisi yang benar jika zat padat dimasukkan ke dalam zat cair ditunjukkan oleh gambar…

Massa jenis, tenggelam, melayang, terapung – Soal dan jawaban UN 2013 - 8

Massa jenis, tenggelam, melayang, terapung – Soal dan jawaban UN 2013 - 9

Pembahasan
Air laut dan bensin berwujud cair sedangkan kaca dan es berwujud padat. Massa jenis air laut lebih besar daripada massa jenis bensin sehingga posisi air laut di bawah dan posisi bensin di atas.
Massa jenis es lebih besar dari massa jenis bensin dan lebih kecil daripada massa jenis air laut sehingga es tenggelam di dalam bensin dan terapung di dalam air laut.
Massa jenis kaca lebih besar daripada massa jenis bensin dan air laut sehingga kaca tenggelam di dalam bensin dan air laut.
Jawaban yang benar adalah D.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.