Contoh soal stoikiometri

 1. Berapakah mol dari 44 gram CO₂? (Mr CO₂ = 44 g/mol)

  Pembahasan: Diketahui massa m = 44 g, Mr CO₂ = 44 g/mol. Maka, mol = m/Mr = 44 g / 44 g/mol = 1 mol.

 2. Berapakah gram dari 5 mol H₂O? (Mr H₂O = 18 g/mol)

  Pembahasan: Diketahui mol = 5, Mr H₂O = 18 g/mol. Maka, m = mol x Mr = 5 mol x 18 g/mol = 90 g.

 3. Berapakah mol dari 23 gram Na (Mr Na = 23 g/mol)?

  Pembahasan: Diketahui m = 23 g, Mr Na = 23 g/mol. Maka, mol = m/Mr = 23 g / 23 g/mol = 1 mol.

 4. Berapakah gram dari 4 mol O₂ (Mr O₂ = 32 g/mol)?

  Pembahasan: Diketahui mol = 4, Mr O₂ = 32 g/mol. Maka, m = mol x Mr = 4 mol x 32 g/mol = 128 g.

 5. Sebuah reaksi pembakaran metana CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O. Berapakah mol O₂ yang diperlukan untuk bereaksi dengan 16 g CH₄ (Mr CH₄ = 16 g/mol)?

  Pembahasan: Diketahui m CH₄ = 16 g, Mr CH₄ = 16 g/mol. Maka, mol CH₄ = m/Mr = 16 g / 16 g/mol = 1 mol. Berdasarkan persamaan reaksi, 1 mol CH₄ memerlukan 2 mol O₂, maka 1 mol CH₄ juga memerlukan 2 mol O₂.

 6. Berapakah gram H₂O yang dihasilkan dari reaksi pembakaran 1 mol CH₄ (persamaan reaksi seperti soal nomor 5)?

  Pembahasan: Diketahui mol CH₄ = 1, Mr H₂O = 18 g/mol. Berdasarkan persamaan reaksi, 1 mol CH₄ menghasilkan 2 mol H₂O. Maka, m H₂O = 2 mol x 18 g/mol = 36 g.

 7. Sebuah reaksi N₂ + 3H₂ → 2NH₃. Berapakah mol H₂ yang diperlukan untuk bereaksi dengan 28 g N₂ (Mr N₂ = 28 g/mol)?

  Pembahasan: Diketahui m N₂ = 28 g, Mr N₂ = 28 g/mol. Maka, mol N₂ = m/Mr = 28 g / 28 g/mol = 1 mol. Berdasarkan persamaan reaksi, 1 mol N₂ memerlukan 3 mol H₂, maka 1 mol N₂ juga memerlukan 3 mol H₂.

 8. Berapakah gram NH₃ yang dihasilkan dari reaksi 1 mol N₂ (persamaan reaksi seperti soal nomor 7)?

  Pembahasan: Diketahui mol N₂ = 1, Mr NH₃ = 17 g/mol. Berdasarkan persamaan reaksi, 1 mol N₂ menghasilkan 2 mol NH₃. Maka, m NH₃ = 2 mol x 17 g/mol = 34 g.

 9. Sebuah reaksi pembakaran hidrogen: 2H₂ + O₂ → 2H₂O. Berapakah mol H₂ yang diperlukan untuk bereaksi dengan 32 g O₂ (Mr O₂ = 32 g/mol)?

  Pembahasan: Diketahui m O₂ = 32 g, Mr O₂ = 32 g/mol. Maka, mol O₂ = m/Mr = 32 g / 32 g/mol = 1 mol. Berdasarkan persamaan reaksi, 1 mol O₂ memerlukan 2 mol H₂, maka 1 mol O₂ juga memerlukan 2 mol H₂.

 10. Berapakah gram H₂O yang dihasilkan dari reaksi pembakaran 2 mol H₂ (persamaan reaksi seperti soal nomor 9)?

  Pembahasan: Diketahui mol H₂ = 2, Mr H₂O = 18 g/mol. Berdasarkan persamaan reaksi, 2 mol H₂ menghasilkan 2 mol H₂O. Maka, m H₂O = 2 mol x 18 g/mol = 36 g.

 11. Berapakah mol dari 98 gram H₂SO₄ (Mr H₂SO₄ = 98 g/mol)?

  Pembahasan: Diketahui m = 98 g, Mr H₂SO₄ = 98 g/mol. Maka, mol = m/Mr = 98 g / 98 g/mol = 1 mol.

 12. Berapakah gram dari 3 mol HCl (Mr HCl = 36.5 g/mol)?

  Pembahasan: Diketahui mol = 3, Mr HCl = 36.5 g/mol. Maka, m = mol x Mr = 3 mol x 36.5 g/mol = 109.5 g.

 13. Berapakah mol dari 56 gram Fe (Mr Fe = 56 g/mol)?

  Pembahasan: Diketahui m = 56 g, Mr Fe = 56 g/mol. Maka, mol = m/Mr = 56 g / 56 g/mol = 1 mol.

 14. Berapakah gram dari 2 mol NaCl (Mr NaCl = 58.5 g/mol)?

  Pembahasan: Diketahui mol = 2, Mr NaCl = 58.5 g/mol. Maka, m = mol x Mr = 2 mol x 58.5 g/mol = 117 g.

 15. Dalam reaksi 2H₂ + O₂ → 2H₂O, berapakah mol O₂ yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 4 g H₂ (Mr H₂ = 2 g/mol)?

  Pembahasan: Diketahui m H₂ = 4 g, Mr H₂ = 2 g/mol. Maka, mol H₂ = m/Mr = 4 g / 2 g/mol = 2 mol. Berdasarkan persamaan reaksi, 2 mol H₂ memerlukan 1 mol O₂, maka 2 mol H₂ juga memerlukan 1 mol O₂.

 16. Dalam reaksi N₂ + 3H₂ → 2NH₃, berapakah gram NH₃ yang dihasilkan dari reaksi 3 mol H₂ (Mr NH₃ = 17 g/mol)?

  Pembahasan: Diketahui mol H₂ = 3, Mr NH₃ = 17 g/mol. Berdasarkan persamaan reaksi, 3 mol H₂ menghasilkan 2 mol NH₃. Maka, m NH₃ = 2 mol x 17 g/mol = 34 g.

 17. Dalam reaksi 2Na + Cl₂ → 2NaCl, berapakah mol Cl₂ yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 46 g Na (Mr Na = 23 g/mol)?

  Pembahasan: Diketahui m Na = 46 g, Mr Na = 23 g/mol. Maka, mol Na = m/Mr = 46 g / 23 g/mol = 2 mol. Berdasarkan persamaan reaksi, 2 mol Na memerlukan 1 mol Cl₂, maka 2 mol Na juga memerlukan 1 mol Cl₂.

 18. Dalam reaksi 2Hg + O₂ → 2HgO, berapakah gram HgO yang dihasilkan dari reaksi 400 g Hg (Mr Hg = 200 g/mol, Mr HgO = 216.59 g/mol)?

  Pembahasan: Diketahui m Hg = 400 g, Mr Hg = 200 g/mol. Maka, mol Hg = m/Mr = 400 g / 200 g/mol = 2 mol. Berdasarkan persamaan reaksi, 2 mol Hg menghasilkan 2 mol HgO. Maka, m HgO = 2 mol x 216.59 g/mol = 433.18 g.

 19. Dalam reaksi CaCO₃ → CaO + CO₂, berapakah mol CO₂ yang dihasilkan dari reaksi 100 g CaCO₃ (Mr CaCO₃ = 100 g/mol)?

  Pembahasan: Diketahui m CaCO₃ = 100 g, Mr CaCO₃ = 100 g/mol. Maka, mol CaCO₃ = m/Mr = 100 g / 100 g/mol = 1 mol. Berdasarkan persamaan reaksi, 1 mol CaCO₃ menghasilkan 1 mol CO₂, maka 1 mol CaCO₃ juga menghasilkan 1 mol CO₂.

 20. Dalam reaksi 2Al + 3/2 O₂ → Al₂O₃, berapakah gram Al₂O₃ yang dihasilkan dari reaksi 54 g Al (Mr Al = 27 g/mol, Mr Al₂O₃ = 101.96 g/mol)?

  Pembahasan: Diketahui m Al = 54 g, Mr Al = 27 g/mol. Maka, mol Al = m/Mr = 54 g / 27 g/mol = 2 mol. Berdasarkan persamaan reaksi, 2 mol Al menghasilkan 1 mol Al₂O₃. Maka, m Al₂O₃ = 1 mol x 101.96 g/mol = 101.96 g.

Print Friendly, PDF & Email