Gurumuda.Net

Menu

Tumbukan tidak lenting – contoh soal UN

1. Sebuah sedan yang sedang berhenti, ditabrak oleh sebuah bus yang bergerak dengan kelajuan 36 km/jam. Setelah tumbukan sedan dan bus berpadu satu sama lain. Apabila massa bus 2000 kg dan massa sedan 1000 kg, berapa kelajuan kedua kendaraan setelah tabrakan ?

A. 3,45 m/s

B. 4,67 m/s

C. 5,45 m/s

D. 6,67 m/s

E. 7,67 m/s

Pembahasan :

Diketahui :

v bus = 36 km/jam = 36000 m/3600 s = 10 m/s

m bus = 2000 kg

v sedan = 0

m sedan = 1000 kg

Ditanya :

Kelajuan sedan dan bus setelah tumbukan (v’) ?

Jawab :

m1 v1 + m2 v2 = (m1 + m2) v’

(2000)(10) + (1000)(0) = (2000 + 1000) v’

20.000 = 3000 v’

v’ = 20.000 / 3000 = 6,67 m/s

Jawaban yang benar adalah D.

2. Sebutir peluru bermassa 20 gram bergerak dengan kelajuan 100 m/s, menumbuk balok kayu yang diam dan bersarang di dalamnya. Jika massa balok kayu 500 gram, berapa kelajuan balok kayu dan peluru sesaat setelah tumbukan ?

A. 1,50 m/s

B. 2,55 m/s

C. 3,85 m/s

D. 4,75 m/s

E. 5,65 m/s

Pembahasan :

Diketahui :

m peluru = 20 gram = 0,02 kg

v peluru = 100 m/s

m balok = 500 gram = 0,5 kg

v balok = 0

Ditanya :

Kelajuan peluru dan balok sesaat setelah tumbukan (v’) ?

Jawab :

m1 v1 + m2 v2 = (m1 + m2) v’

(0,02)(100) + (0,5)(0) = (0,02 + 0,5) v’

2 + 0 = 0,52 v’

2 = 0,52 v’

v’ = 2 / 0,52 = 3,85 m/s

Jawaba yang benar adalah C.