Contoh soal tumbukan lenting sempurna

1. Bola A dan bola B masing-masing bermassa 200 gram bertumbukan lenting sempurna. Jika sebelum bertumbukan bola A bergerak dengan kelajuan 10 m/s dan bola B dalam keadaan diam maka kelajuan bola A dan bola B setelah tumbukan adalah…...

Contoh soal tumbukan tidak lenting

1. Sebutir peluru bermassa 30 gram bergerak dengan kecepatan sebesar 30 m/s menumbuk balok kayu bermassa 1 kg yang sedang diam. Tentukan kelajuan balok jika peluru tertanam di dalam balok! Pembahasan Diketahui : Massa peluru (m1) = 30 gram...

Contoh soal tumbukan lenting sebagian

1. Benda bermassa 500 gram bergerak dengan kelajuan 10 m/s dan benda bermassa 200 gram bergerak dengan kelajuan 12 m/s. Kedua benda bergerak saling mendekati dan bertumbukan. Jika setelah bertumbukan, kelajuan benda bermassa 500 gram adalah 6 m/s maka...

Contoh soal momentum linear

1. Benda bermassa 1 kg bergerak dengan kecepatan 10 m/s. Momentum benda tersebut adalah… Pembahasan Diketahui : Massa (m) = 1 kg Kecepatan (v) = 10 m/s Ditanya : momentum linear (p) Jawab : Rumus momentum : p =...

Contoh soal momentum dan impuls

1. Bola bermassa 0,2 kg dilempar mendatar dengan kelajuan 10 m/s membentur dinding tembok lalu bola dipantulkan kembali dengan kelajuan yang sama. Perubahan momentum bola adalah… Pembahasan 2. Bola bermassa 10 gram jatuh bebas dari ketinggian tertentu, menumbuk lantai...

Momentum dan impuls – contoh soal UN

Contoh soal UN momentum dan impuls 1. Sebuah bola bermassa 100 gram dilempar mendatar dengan kelajuan 5 m/s. Kemudian bola dipukul searah dengan arah mula-mula. Bila lamanya bola bersentuhan dengan pemukul 2 ms dan kecepatan bola setelah meninggalkan pemukul...

Tumbukan lenting sempurna – contoh soal UN

1. Benda A dan benda B bergerak saling mendekati. Jika mA = mB , vA = 4 m/s, vB = 3 m/s dan lantai licin, berapa kecepatan A dan B setelah terjadi tumbukan lenting sempurna ? A. 3 m/s...

Tumbukan tidak lenting – contoh soal UN

1. Sebuah sedan yang sedang berhenti, ditabrak oleh sebuah bus yang bergerak dengan kelajuan 36 km/jam. Setelah tumbukan sedan dan bus berpadu satu sama lain. Apabila massa bus 2000 kg dan massa sedan 1000 kg, berapa kelajuan kedua kendaraan...