Soal gerak vertikal ke bawah dan jawaban

Soal latihan gerak vertikal ke bawah
Pelajari contoh soal gerak vertikal ke bawah dan pembahasan lalu kerjakan soal berikut.

1. Bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah bangunan bertingkat dengan kelajuan awal 4 m/s dan tiba di tanah setelah 3 sekon. Berapa kelajuan bola ketika menyentuh tanah ?
Jawaban :
vt

= 30 m/s
2. Batu dilempar ke dalam sumur dengan kelajuan awal 12 m/s dan menyentuh permukaan air sumur setelah 3 sekon. Berapa kedalaman sumur ?
Jawaban :
h = 55 meter
3. Dari sebuah bangunan setinggi 100 meter, sebuah bungkusan dilemparkan vertikal ke bawah dengan kelajuan 5 m/s. Tentukan (a) selang waktu bungkusan mencapai tanah (b) Laju bungkusan saat menyentuh tanah
Jawaban :
(a) t = 4 sekon (b) vt
= 45 m/s